Mario zelf

Mario van Santen fulltime aan de bak als coördinator opleidingen

Opleidingen binnen de regionale omroepen zijn ongelooflijk belangrijk. Dat heb je wellicht het afgelopen jaar al gemerkt. Dankzij initiatieven van zowel de directeuren als de hoofdredacteuren, staat het organiseren van opleidingen nu hoog op de agenda. Daarom is besloten het aantal uren dat Coördinator Opleidingen Mario van Santen hiervoor tot zijn beschikking had, te verdubbelen naar een fulltime dienstverband bij de Stichting RPO. 

Met die overgang en urenuitbreiding krijgt het begrip ‘opleidingen’ een vaste plek binnen de RPO, waardoor er de komende jaren kan worden doorgebouwd aan het aanbod van trainingen, maar ook aan meer samenwerking met de verschillende partners in het werkveld. Speerpunt daarin is de samenwerking met de NOS, die ook op het gebied van opleidingen nog verder verstevigd moet worden. Hiertoe zijn de gesprekken al gestart.

“We zijn aan het onderzoeken hoe we het aanbod van de NOS Academy en dat van de RPO op elkaar kunnen laten aansluiten, zodat de collega’s van alle omroepen elkaar in trainingen kunnen gaan ontmoeten”, aldus Mario van Santen. “Ook gaan we bekijken of uitwisseling van collega’s mogelijk is, zodat we allemaal dezelfde opleidingen kunnen volgen en er veel sneller samenwerkingen op te tuigen zijn. Het is een manier om de groei te stimuleren en maakt doorstroming naar een andere omroep waarschijnlijk ook gemakkelijker. Het zal niet eenvoudig worden dit op grote schaal uit te rollen, maar we willen proberen nog dit jaar iets in gang te zetten.”  

Masterclasses

Ook op andere gebieden zal worden gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking. “Ik ben bijvoorbeeld erg blij dat het gelukt is journalistieke masterclasses te organiseren die gaan over landelijk grote thema’s en waar iedere journalist in de regio mee te maken krijgt. Zo staan er op onze agenda al masterclasses over de woningmarkt en de provincies, maar ligt er nog veel meer in het verschiet. Op de wensenlijst staan onder meer nog thema’s als energietransitie, jeugdzorg en arbeidsmarkt. Allemaal bedoeld om journalisten nóg beter beslagen ten ijs te komen.”

Onderlinge kennisoverdracht

Omdat er bij regionale omroepen prachtige ontwikkelingen zijn, zal ook meer aandacht worden gericht op de uitwisseling en overdracht van kennis onderling. “We hoeven echt niet voor alles een externe trainer in te huren. Ook bij ons zit veel kwaliteit die over te dragen is op collega’s. Daarom organsieren we bijeenkomsten waar collega’s elkaar kunnen bijpraten over de manier waarop zij successen hebben behaald. Over wat er allemaal te doen is wordt breed gecommuniceerd, maar iedereen kan natuurlijk ook zelf met enige regelmaat een blik werpen op deze website, want we zullen proberen het aanbod zo actueel mogelijk te houden.”